การทดสอบ

การทดสอบแรงอัดกระแทก ตามมาตรฐาน AS 5041-2003
การทดสอบการงัดแงะ ตามมาตราฐาน (AS 5041-2003)
การทดสอบแรงกรีดตัด ตามมาตรฐาน AS 5041-2003
การทดสอบละอองน้ำเกลือ ตามมาตรฐานการทดสอบของออสเตรเลีย (ASTM B117)

WHAT MAKES US DIFFERENT?

Majestec’s safety wire mesh is made from high quality stainless steel with high tensile rate for tensile and impact resistance. It is processed by machinery from Germany, designed by engineers of Meshtec to maintain the tensile value of stainless steel during production to ensure that Majestec’s products will have durability and strength as international standard.

WHAT MAKES US DIFFERENT FROM THE COMMON WIRE MESH?

To ensure that our products can meet safety and aesthetic requirements, so the manufacturer conducts test as Australia standard ensuring that the products meet the required standard before delivery to our customers.

- The company provides guarantee of the permanence of Majestec’ frame color and mesh color for 10 years.
- The company provides guarantee of the use of hardware* and accessories for 1 year after the installation date*.
- Moreover, we are the first manufacturer who has our own laboratory with ISO / IEC 17025: 2005 (TIS. 17025-2548) scope of testing of sharpening with blade. It is an accredited laboratory of the Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.

warranty1

บริษัทรับประกับความคงทนของสีกรอบบานและสีตาข่ายของผลิตภัณฑ์มาเจสเทคเป็นระยะเวลา 10 ปี

warranty2

บริษัทรับประกันคุณภาพการใช้งาน ฮาร์ดแวร์* และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง*

warranty3

อีกทั้งเราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 (มอก. 17025-2548) ขอบข่ายการทดสอบการกรีดด้วยใบมีด โดยได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัญฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม