ร่วมงานกันเรา

Security Advisor (ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย)

คุณสมบัติ ชาย / หญิง อายุ 22 – 25 ปี

สวัสดิการ


Installation Technician (พนักงานติดตั้ง)

คุณสมบัติ ชาย / หญิง อายุ 22 – 25 ปี

สวัสดิการ


พนักงานคลังสินค้า

เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ