กิจกรรมมาเจสเทค

1 พ.ย. 2008 มาเจสเทคร่วมวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง

มาเจสเทคร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็ง ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนให้กับสภากาชาดไทย พร้อมเข้าร่วมวิ่งการกุศล ณ ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานหลากหลาย  

17 Jul 2014

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม