กิจกรรมมาเจสเทค

มาเจสเทค เยี่ยมตัวแทนจำหน่าย

คุณกุญช์ถริกาญ์  สุทนต์  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จากมาเจสเทค ประเทศไทย  ออกเยี่ยมพร้อมมอบของที่ระลึกกับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และภาคตะวันตก  ของผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างนิรภัยมาเจสเทค  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และอัพเดทข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน  เมื่อเร็วๆ นี้   

17 Jul 2014

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม