กิจกรรมมาเจสเทค

"มาเจสเทค"ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล

"มาเจสเทค"ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ.สถานพักฟื้นคนชราบางเขน  โดยมีคุณกุญช์ถริกาญ์  สุทนต์ Sales&Marketink Director เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเป็นผู้สนับสนุนหลัก

08 Jul 2015

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม