การทดสอบ

การทดสอบแรงอัดกระแทก ตามมาตรฐาน AS 5041-2003
การทดสอบการงัดแงะ ตามมาตราฐาน (AS 5041-2003)
การทดสอบแรงกรีดตัด ตามมาตรฐาน AS 5041-2003
การทดสอบละอองน้ำเกลือ ตามมาตรฐานการทดสอบของออสเตรเลีย (ASTM B117)

อะไรที่ทำให้เราแตกต่าง?

มุ้งลวดนิรภัยมาเจสเทค ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพมีค่า Tensile สูงเพื่อทนต่อแรงดึงและกระแทก ผ่านกระบวนการผลิตของเครื่องจักรจากเยอรมันออกแบบโดยวิศกรของ Meshtec เพื่อคงค่า Tensile ของเนื้อสเตนเลสไว้ระหว่างการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มาเจสเทคจะมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ตามมาตรฐานสากล

อะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากมุ้งลวดทั่วไป?

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย และความสวยงามไปพร้อมๆ กันได้ผู้ผลิตได้ทำการทดสอบ ตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งถึงมือลูกค้าของเรา

-บริษัทรับประกับความคงทนของสีกรอบบานและสีตาข่ายของผลิตภัณฑ์มาเจสเทคเป็นระยะเวลา 10 ปี
-บริษัทรับประกันคุณภาพการใช้งาน ฮาร์ดแวร์* และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง*
-อีกทั้งเราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 (มอก. 17025-2548) ขอบข่ายการทดสอบการกรีดด้วยใบมีด โดยได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

warranty1

บริษัทรับประกับความคงทนของสีกรอบบานและสีตาข่ายของผลิตภัณฑ์มาเจสเทคเป็นระยะเวลา 10 ปี

warranty2

บริษัทรับประกันคุณภาพการใช้งาน ฮาร์ดแวร์* และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง*

warranty3

อีกทั้งเราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 (มอก. 17025-2548) ขอบข่ายการทดสอบการกรีดด้วยใบมีด โดยได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัญฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม