บานหนีไฟ

หน้าต่างบานปิดถาวร
March 30, 2018
ราวกันตก
March 30, 2018
Show all

฿ 1.00

บานหนีไฟ

บานหนีไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นหน้าต่าง ภายในบ้าน อาคาร อาคารพาณิชย์ หรือรีสอร์ท เนื่องจากลักษณะพิเศษ ของทางออกเร่งด่วน ที่จะมีกลไกลการเปิด – ปิดอยู่เฉพาะภายในบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์ตัวล็อค และทิศทางการเปิดจะมีลักษณะเดียว คือ เปิดออกนอกบ้าน แต่ถ้ามองจากภายนอก จะเห็นเหมือนกับบานปิดถาวร (Fix Panel) ดังนั้น จุดที่เหมาะสมที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์คือบริเวณ
ชั้น 1 ของตัวอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการปลดล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจ

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ไม่มีระบบล็อค

หมายเหตุ
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งภาพเพื่อเป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะทำให้ภาพสินค้าอาจมีรายละเอียดและสีสันที่แตกต่างจากสินค้าจริง
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าในเว็ปไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ยกเลิกโมเดลเก่า

ตัวอย่างผลงาน